Forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Kommisjonen skal synliggjøre hvilke konsekvenser dette bør ha for den videre utviklingen av forsvaret av Norge. Kommisjonen skal bidra til en åpen og bred offentlig debatt blant annet ved å bringe nye ideer på banen og diskutere disse i offentligheten.

Pressepakke (Press kit)

Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet

Norwegian Defence Commission 2021 – English short versionBilder av Forsvarskommisjonen (Filemail)

Bilder fra rapporten (Filemail)

Figurer fra rapporten_SVG.zip

Figurer fra rapporten_Ai.zip