Rapporter

Her finner du en rekke kortere rapporter på temaer som er aktuelle for Forsvarskommisjonen i sitt arbeid. Rapportene er skrevet av eksterne bidragsytere og gjøres tilgjengelige i sin helhet for at offentligheten skal få et tidlig innblikk i arbeidet til kommisjonen.

Dyrtid for Forsvaret – Hustad

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Dyrtid-for-Forsvaret-Hustad.pdf

Hvor beveger USA seg – Toje

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Hvor-beveger-USA-seg-Toje.pdf

Rapport til Forsvarskommisjonen – Haugevik

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Rapport-til-Forsvarskommisjonen-Haugevik.pdf

Tre nye strategiske sjokk for norsk forsvarsplanlegging – Beadle

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Tre-nye-strategiske-sjokk-for-norsk-forsvarsplanlegging-Beadle.pdf

Hvor godt organisert er vi for å håndtere sammensatte trusler – Johannessen

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Hvor-godt-organisert-er-vi-for-a-handtere-sammensatte-trusler.pdf

Avskrekking og beroligelse. Hvilken effekt har denne politikken, herunder basepolitikken, hatt for Russlands politikk overfor Norge? – Wilhelmsen

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Forsvarskommisjonsrapport­_JW­_NUPI.pdf

Rapportene ble levert til Forsvarskommisjonen i juni 2022.