Rapporter

Her finner du en rekke kortere rapporter på temaer som er aktuelle for Forsvarskommisjonen i sitt arbeid. Rapportene er skrevet av eksterne bidragsytere og gjøres tilgjengelige i sin helhet for at offentligheten skal få et tidlig innblikk i arbeidet til kommisjonen.

Rapporter levert til Forsvarskommisjonen høsten 2022:

Forsvarsvilje – Neumann

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/Neumann-Forsvarsvilje.pdf

To typer balansegang i norsk sikkerhetspolitikk – Bjur

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/Bjur-To-typer-balansegang-i-norsk-sikkerhetspolitikk.pdf

Nya förutsättningar – Petersson

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/Petersson-Nya-forutsattningar.pdf

Rapporter levert til Forsvarskommisjonen i juni 2022:

Dyrtid for Forsvaret – Hustad

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Dyrtid-for-Forsvaret-Hustad.pdf

Hvor beveger USA seg – Toje

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Hvor-beveger-USA-seg-Toje.pdf

Rapport til Forsvarskommisjonen – Haugevik

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Rapport-til-Forsvarskommisjonen-Haugevik.pdf

Tre nye strategiske sjokk for norsk forsvarsplanlegging – Beadle

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Tre-nye-strategiske-sjokk-for-norsk-forsvarsplanlegging-Beadle.pdf

Hvor godt organisert er vi for å håndtere sammensatte trusler – Johannessen

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Hvor-godt-organisert-er-vi-for-a-handtere-sammensatte-trusler.pdf

Avskrekking og beroligelse. Hvilken effekt har denne politikken, herunder basepolitikken, hatt for Russlands politikk overfor Norge? – Wilhelmsen

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/09/Forsvarskommisjonsrapport­_JW­_NUPI.pdf