Utredninger

Utredningene er skrevet av eksterne bidragsytere og gjøres tilgjengelige i sin helhet for at offentligheten skal få et tidlig innblikk i arbeidet til kommisjonen.

Utredninger levert til Forsvarskommisjonen høsten 2022:

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Hva kan Norge lære av andre lands tilnærming til sammensatte trusler.pdf

Erik Reichborn-Kjennerud (NUPI)

Mosaic Warfare og fremtidig amerikansk krigføring.pdf

Forsvarets Høgskole (FHS)

Forsvarssektorens evne til å ta i bruk ny teknologi.pdf

August Cole

Norway Future Defense.pdf