Møter og aktivitet

Her finner du en oversikt over møter og andre aktiviteter i regi av kommisjonen. I tillegg vil medlemmer fra kommisjonen delta på arrangementer og aktiviteter i regi av andre. Kommisjonen vil også jobbe digitalt og flere underutvalg vil arbeide sammen i mindre grupper.