Forsvarskommisjonens leder innledet debatt – vil på flere.

Flere sentrale politikere fra Stortinget deltok i debatten om «Fremtidens Forsvar», som ble arrangert i Fanehallen på Akershus festning torsdag 3. februar.

13 forsvarsrelaterte organisasjoner sto sammen som arrangører og det var leder av Befalets Fellesorganisasjon Jens Jahren, som utfordret leder av Forsvarskommisjonen til å innlede.

– Dette er et svært godt eksempel på måten vi kan og bør jobbe. Vi trenger ikke alltid selv delta aktivt i debatten, men vi vil veldig gjerne få lov å innlede og fortelle om vår oppgave, som vi gjorde i dag, eller bare være til stede og lytte, sier Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen.

Storberget var svært fornøyd etter seansen, som berørte en rekke temaer som er relevante for kommisjonen, som skal se på hvordan forsvaret skal innrettes i et langt perspektiv.

– Å høre fra politikerne denne gang, men også andre som har meninger og tanker om Forsvaret og faktorer som påvirker dette, det er selve kjernen i vårt mandat. Vi skal kartlegge og forsøke å finne ut hva som er viktig for de som skal planlegge fremtidens forsvar. Helt siden jeg fikk denne oppgaven har jeg vært tydelig på at lytting blir ett av våre viktigste virkemiddel, sier Storberget

Lederen av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget, lyttet og noterte flittig under debatten. Foto: Forsvaret/Torbjørn Kjosvold

Vil på flere debatter

Lederen for Forsvarskommisjonen har en klar oppfordring også til andre som vil bidra inn i kommisjonens arbeid.

– Vi vil gjerne inviteres til andre debatter eller fora der det diskuteres spørsmål, som man mener er relevante for kommisjonen. Mandatet kan være en fin rettesnor for de som lurer på om det er relevant for oss, men jeg vil også utfordres på andre tema og vil ikke være for avgrensende, avslutter Storberget