Møte med leder for Totalberedskapskommisjonen

Torsdag 10. februar tok lederen for Forsvarskommisjonen imot Totalberedskapskommisjonens leder, Harald Sunde og hans sekretariat.

Dette var det første offisielle møtet mellom de to kommisjonenes ledere. Møtet ble holdt i Tollbugaten 10, hvor Forsvarskommisjonens sekretariat har sine kontorer.

– Jeg har pratet med Sunde flere ganger siden han fikk oppdraget med å lede Totalberedskapskommisjonen, men dette var det første fysiske møtet med sekretariatene til stede. Vi har blitt enige om å utveksle informasjon og samarbeide der vi anser det som hensiktsmessig for å løse oppdraget vi er blitt satt til av regjeringen, sier leder for Forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

Forsvarskommisjonens leder og sekretariat møtte lederen av Totalberedskapskommisjonen og han sekretariat. Foto: Fredrik Tandberg

De to kommisjonene har forskjellig mandater, men det er flere områder hvor kommisjonenes interesser og oppdrag krysses. Møtet var satt opp for å bli litt bedre kjent, men også for å se på samarbeidsmuligheter.

– Vi skal levere to rapporter på forskjellige områder, men det er flere temaer vi både kan og bør samarbeide om. Områdene har dessuten overlappende utfordringer og grenser må trekkes. Det gjelder særlig forståelsen av sammensatte trusler og hva det betyr for norsk sikkerhet. Det er et ønske fra vår side og jeg opplever at det er et ønske fra Totalberedskapskommisjonen også, sier Storberget.

– Ved innhenting av fakta til kunnskapsgrunnlaget som våre utredninger skal basere seg på er det store muligheter for samarbeid. Det vil bli gjennomført felles møter og mulig felles tilrettelegging for offentlig debatt, sier Storberget

I møtet fikk de to lederne og deres sekretariat muligheten til å redegjøre for status så langt og de to sekretariatene noterte flittig.