Utfordrer de vernepliktige

Forrige uke inviterte Forsvarskommisjonen representanter for de vernepliktige til sine kontorer i Oslo for en spesiell utfordring.

Lederen og nestlederen i Forsvarskommisjonen hadde forrige uke invitert ledelsen i  Tillitsvalgtordningen(TVO) til et møte i lokalene sine i Tollbugata 10 i Oslo.

– Vi ba dem spesielt om å komme til oss, fordi vi ville utfordre de som representerer de vernepliktige til å komme med innspill til oss i Forsvarskommisjonen. Å få med deres stemme og høre hvilke synspunkter og saker som er viktige for dem, er veldig nyttig for oss, sier Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen.

Storberget påpekte også at han gjerne tar imot innspill fra de vernepliktige på alt som er viktig for dem.

– Det er viktig for meg at de ikke nødvendigvis avgrenser innspillet sitt til å bare omhandle verneplikt, men at de også sier ifra og bidrar til innspill på hele kommisjonens mandat, hvis de ønsker det.

Leder og nestleder i Forsvarskommisjonen i samtale med TVO

Fungerende leder for Tillitsvalgtordningen, Lise Huynh og Sofia Malekas, som er Landstillitsvalgt redegjorde for arbeidet til TVO og fortalte om hvilke saker som har vært mest sentrale for organisasjonen de siste årene.

– Jeg tar med meg at de vernepliktige er opptatt av å ha en meningsfull tjeneste og at verneplikten er viktig for forankringen av Forsvaret i befolkningen, sier nestleder i Forsvarskommisjonen, Kristin Ven Bruusgaard.

De to representantene fra TVO var svært glade for å få anledning til å møte kommisjonen og for utfordringen de fikk. De lovet å komme med et godt innspill.

– Det er spennende å bli utfordret og involvert i arbeidet og det er store spørsmål, som gir rom for store svar, sa Malekas, før møtet ble avsluttet.