Kalte inn til ekstraordinært møte

Forsvarskommisjonen ble samlet i et ekstraordinært møte i anledning krigen i Ukraina.  Møtet ble avholdt digitalt og ble satt i stand på kort varsel.

I et digitalt kveldsmøte onsdag 9. mars ble hele forsvarskommisjonen samlet for å få informasjon og diskutere hvordan krigen i Ukraina påvirker kommisjonens arbeid.

– Vi er i utgangspunktet en kommisjon som ikke skal være dagsaktuelle og har som hovedoppgave å løfte blikket og se langt frem, men situasjonen i Ukraina krever at også vi tar stilling til hva dette betyr for oss, forklarer Knut Storberget, leder for forsvarskommisjonen.

Flere fagfolk var samlet for å gi en oppdatert oversikt over situasjonen og kommisjonens medlemmer fikk anledning til å stille spørsmål. 

Ekspedisjonssjefene Knut Hauge fra utenriksdepartementet og Henning Vaglum fra Forsvarsdepartementet innledet og redegjorde for situasjonen sett fra de to departementene. 

Sjef for operasjoner i Forsvarsstaben, generalmajor Tonje Skinnarland, redegjorde for situasjonens sett fra Forsvarets side og forklarte hva Forsvaret har gjort og gjør. Deretter var sjefen for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB), Elisabeth Aarsæther, bedt om å si litt om situasjonen fra den sivile siden. 

– At alle disse tar seg tid i en krevende situasjon, er noe både jeg og resten av kommisjonen setter stor pris på. For oss har det vært svært verdifullt å få slike orienteringer fra de som sitter tett på en svært dramatisk situasjon, sier Storberget.

Lederen for totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde, var også invitert og deltok på møtet.

Vil påvirke kommisjonen

Kvelden ble avsluttet med å diskutere hvordan krigen i Ukraina vil påvirke kommisjonens videre arbeid. 

– Vi er alle enige om at denne krigen har endret mye på kort tid. Flere land har brutt med egne pålegg og prinsipper, som vi ikke hadde trodd kunne eller ville skje for kort tid siden. Debatten både her hjemme og i store deler av verden handler om forsvars- og sikkerhetspolitikk og det vil det nok gjøre i lang tid. Dette vil også påvirke oss og arbeidet vi er i gang med blir om mulig enda viktigere, sier Storberget.