Vil du bidra til fremtidens forsvar?

Forsvarskommisjonen utlyser nå delutredninger på utvalgte områder hvor det hefter usikkerhet ved fremtidig utvikling eller er særlig behov for å få belyst fremtidige konsekvenser og veivalg for forsvarssektoren. 

Følgende fire oppdrag utlyses i denne runden:

  1. Delutredning vedr. teknologiske muligheter og utfordringer for forsvarssektoren 
  2. Delutredning vedr. forsvarsektorens evne til å ta i bruk ny teknologi.
  3. Delutredning vedr. ulike lands håndtering av sammensatte trusler
  4. Delutredning vedr. betydningen av klimaendringer og klimaomstillinger for forsvarssektoren.

Hvert oppdrag har en ramme på 250.000 kroner eks. mva. Oppdrag 1, 2 og 4 er åpne for norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og tankesmier. Oppdrag 3 er også åpen for tilsvarende miljøer i andre land i det euro-atlantiske området.

Frist for å levere anbud er 22. april. Ev. spørsmål om oppdragene kan rettes til kjetil.schie@forsvarskommisjonen.no

Konkurransegrunnlag og oppdragsbeskrivelser.

OppdragDokumenterAnbudsfrist
Teknologiske muligheter og utfordringer for forsvarssektoren.Konkurransegrunnlag
Oppdragsbeskrivelse
(bilag)
22. April. 2022
Forsvarssektorens evne til å ta i bruk ny teknologi.Konkurransegrunnlag
Oppdragsbeskrivelse
(bilag)
22. April. 2022
Ulike lands håndtering av sammensatte trusler.Konkurransegrunnlag
Oppdragsbeskrivelse
(bilag)
22. April. 2022
Betydningen av klimaendringer og klimaomstillinger for forsvarssektoren.Konkurransegrunnlag
Oppdragsbeskrivelse
(bilag)

Tasking on hybrid threats (english)
22. April. 2022