Forsvarskommisjonen på besøk til øvelse Cold Response

Over tre dager har Forsvarskommisjonen besøkt øvelse Cold Response fra luft-, sjø- og landmaktens perspektiv. 

Forsvarskommisjonens første offisielle reise går til Nord-Norge. Landsdelen har strategisk betydning for norsk sikkerhet og Forsvaret har sitt tyngdepunkt her. Hensikten med besøket er å lære mer om Forsvaret, det norske forsvarskonseptet og betydningen av å øve og trene med allierte og nordiske partnere.

Luftmakt

På søndag landet kommisjonen på Evenes hvor generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret, tok dem imot og holdt orienteringer om luftmakt. Kommisjonen fikk også møte F-35 pilotene som er på vakt for NATO i Quick Reaction Alert og fikk en demonstrasjon av hvor raskt flyene kan komme i lufta når et oppdrag kommer. Besøket ble avsluttet med en omvisning i det nye maritime patruljeflyet P-8 Poseidon.

– Nye kampfly og overvåkingsfly er viktige kapasiteter, ikke bare til Luftforsvaret, men til Forsvaret og også NATO. Forsvarskommisjonen vil bruke tid på å forstå hvordan slike kapasiteter gir nye muligheter for Forsvarets innretning, utvikling og tilstedeværelse, understreker kommisjonsmedlem Egil André Aas.

Sjømakt

Fra kaia i Harstad gikk kommisjonen dagen etter om bord på fregattene KNM Roald Amundsen og KNM Thor Heyerdahl. Sammen med gjester fra flere allierte land, Sverige og relevante NATO-hovedkvarter mottok kommisjonen orienteringer fra kontreadmiral Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret. Admiralen fortalte om marinens innsats under øvelse Cold Response hvor en rekke allierte maritime kapasiteter opererer i norske farvann. Fregattene seilte i løpet av dagen rundt øya Rolla i Ibestad kommune. Kommisjonen overvaren demonstrasjon fra Kystjegerkommandoen og korvetten KNM Steil. De fikk også se amfibieoperasjonene som var underveis hos landgangsfartøyene Dixmude fra Franske marinen og HNLMS Rotterdam fra den Kongelige Nederlandske marine. Kommisjonen satte stor pris på å få treffe og snakke med besetningen om bord på fregattene.

Landmakt

På tirsdag fikk forsvarskommisjonen orienteringer i historiske omgivelser på Lapphaugen. Det var her norske styrker ledet av General Fleischer møtte de tyske invasjonsstyrkene i 1940. Generalmajor Lars Lervik, sjef Hæren, orienterte om landmakt i lys av øvelse Cold Reponse. Han fortalte om hvordan Hæren samvirker med totalforsvarsaktører og med allierte. Deretter inviterte Brigader Pål Berglund, sjef Brigade Nord, kommisjonen med til sin kommandoplass på øvelsen og viste frem sine avdelinger utgruppert i felt. I år spiller norske styrker fienden som skal stå imot den allierte landgangen i Troms. 

Hæren er i en spennende utvikling. De står overfor mange utfordringer, men vi har gjennom besøket kjent på en positivitet og vilje til å finne løsninger fra den enkelte soldat til generalen som gjør inntrykk.

Leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

Sivil-militært samarbeid

Kommisjonen møtte også representanter for Forsvarsforum Nord med ordførere fra forsvarskommuner i Nordland. Helene Berg Nilsen (Ap) fra Tjeldsund kommune, Kari-Anne Opsal (Ap) fra Harstad kommune og Terje Bartholsen (Ap) fra Evenes kommune delte sine perspektiver på samspillet mellom Forsvar og samfunn i nord og ga innspill til kommisjonens arbeid. 

– Det er viktig for forsvarskommisjonen å høre fra forsvarskommunene og lokalsamfunnene som har Forsvaret tett på. Det er derfor godt å se at mange av disse kommunene organiserer seg sammen for å drøfte muligheter og utfordringer og at de kan fremme felles synspunkter til kommisjonen og andre, sier kommisjonslederen.