Storberget innledet på Folk og Forsvar sitt årsmøte

Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, innledet på Folk og Forsvar sitt årsmøte i Gamle Logen, 31. mars. Han holdt et innlegg om kommisjonens oppdrag og sammensetning og utfordret forsamlingen til å komme med innspill og bidra til den viktige forsvarsdebatten.

I den etterfølgende diskusjonen fikk Storberget en rekke verdifulle innspill til kommisjonens arbeid. Diskusjonen berørte temaer som forsvarsvilje, tillit, sårbarheter, totalforsvaret i bredt, Forsvarets innretning og utfordringer innen kompetanse og personell.

– Jeg satte pris på anledningen til å innlede for Folk og Forsvar sitt årsmøte, men for meg var det mest verdifullt å få til en diskusjon i etterkant der jeg fikk flere gode innspill som jeg tar med tilbake til kommisjonens videre arbeid. Folk og forsvar har en unik posisjon som paraplyorganisasjon og er i seg selv et barn av en tidligere forsvarskommisjon – nemlig Bratteli-kommisjonen av 1946, sier Storberget

Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, innledet på Folk og Forsvar sitt årsmøte i Gamle Logen, 31. mars. Foto: Per Kristian Krohn