Befalets fellesorganisasjon v/Jens B Jahren

Befalets fellesorganisasjon (BFO) viser til Forsvarskommisjonens oppfordring til å bidra i dette viktige arbeidet. Vedlagt er et omfattende innspill fra BFO. Imidlertid er det mulig å hente inn våre anbefalinger gjennom å se på de kapitlene «Fremtidens løsninger» og «Forholdet til Forsvarskommisjonens mandat» alene. Dette representerer ekstrakt og slutninger av hele dokumentet.
BFO stiller svært gjerne til møte med kommisjonen for å utdype, gi innspill ut fra vår situasjonsforståelse og svare på spørsmål.

2022-04-05-JV-Temahefte-Norges-sikkerhet-et-felles-ansvar-endelig.pdf

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/12/BFO-2022-12-16-JV-BFO-innspill-til-Forsvarskommisjonen-personellets-betydning-for-Forsvarets-utvikling.pdf