Sjømilitære Samfund – v/Heidi Krøke

Sjømilitære Samfund (SMS) har laget dokumentet “Strategisk utvikling av Sjøforsvaret” som vi ønsker å gi som innspill til Forsvarkommisjonens arbeid.

Vennlig hilsen Heidi Krøke
Kommandør (P)
President Sjømilitære Samfund


2022-04-04-SMS-Strategiske-utvikling-av-Sjoforsvaret.pdf

Vedlegg