Lyttet til de vernepliktige

7. april var nestlederen i Forsvarskommisjonen, Kristin Ven Bruusgaard, invitert til landsstyremøtet til de tillitsvalgte for de vernepliktige (TVO).

6. og 7. april arrangerte TVO sitt landsstyremøte på Sessvollmoen leir like ved Gardermoen. Tidligere i vår var fungerende leder for TVO, Lise Veronica Huynh og landstillitsvalgt Sofia Karin Malekas på besøk hos Forsvarskommisjonen. Under dette møtet ble det avtalt at Forsvarskommisjonen skulle besøke landsstyremøtet til TVO og holde ett innlegg.

Etter en kort innledning hvor Bruusgaard fortalte litt om arbeidet til Forsvarskommisjonen og bakgrunnen for at kommisjonen er satt ned, åpnet hun for spørsmål fra de tillitsvalgte og de benyttet anledningen godt.

– Jeg fikk med meg svært mange interessante tanker og betraktninger fra de vernepliktige. De sitter tettest på soldatene som er inne til førstegangstjeneste og kjenner nåsituasjonen for soldatene godt, sa Bruusgaard etter seansen

Bruusgaard oppfordret også de tillitsvalgte til å levere et skriftlig innspill til Forsvarskommisjonen.