Trusselbildet og de store aktørene i sikkerhetspolitikken

Torsdag 21. april var Forsvarskommisjonen igjen samlet i Oslo i to dager.

Formålet med samlingen var å gi et innblikk i Norges sikkerhetspolitiske og økonomiske handlingsrom og sentrale utviklingstrekk ved trusselbildet Norge står overfor som et grunnlag for å forstå hvordan sikkerhetssituasjonen kan utvikle seg de neste 10-20 år.

Forrige gang kommisjonen var samlet, var de på rundreise i Nord-Norge og fikk møte soldater, befal og befolkning i Troms og Finnmark.

– På denne samlingen har vi søkelys på sikkerhetspolitikken, på våre allierte og på de store aktørene Kina og Russland og hvordan disse virker inn på Norge og vår forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier Knut Storberget, leder av kommisjonen.

Kommisjonen var samlet i to dager og fikk en rekke orienteringer fra blant annet avdelingsdirektør Arild Eikeland fra Forsvarsdepartementet, avdelingsdirektør Kjetil Køber fra Utenriksdepartementet og NHOs sjefsøkonom Øystein Dørum. 

Kommisjonen fikk også bryne seg på to faglig sterke paneler med ekspertise på henholdsvis Russland og Kina.

Russland-panelet besto av: Øyvind Nordsletten, Karen Anna Eggen, Karsten Friis og Tormod Heier. 

Kina-panelet besto av: Henrik Hiim, Iselin Stendal, Mette Halskov Hanen og Jan Farberg.

Forholdet til disse to stormaktene var også tema på et åpent debattmøte på samlingens første kveld. Dagen etter ble brukt i sin helhet hos Etterretningstjenesten på Lutvann.

Krigen i Ukraina og hvilke langsiktige konsekvenser dette vil få for sikkerhets- og forsvarspolitikken var også tema på denne samlingen og bød på flere problemstillinger som kommisjonen diskuterte.– Vi har fått en helt annen situasjon i verden etter at Russland angrep Ukraina. Da vi startet arbeidet vårt i januar og snakket om nordisk samarbeid, var det ingen som så for seg at Finland og Sverige noen måneder senere er nærmere NATO-medlemskap enn noen gang, sier Storberget.

Storberget innledet for Landsrådet for Heimevernet

Storberget holdt en innledning for Landsrådet for Heimevernet 21. april. Innlegget var todelt ut fra hans to roller som statsforvalter i Innlandet og leder av forsvarskommisjonen. Storberget fikk gjennom den etterfølgende diskusjonen flere nyttige innspill. 

– Landsrådet for Heimevernet samler det private, offentlige, frivilligheten og Heimevernet på en helt unik måte. Sjef Heimevernet er heldig som har en slik arena mange andre toppledere i det offentlige mangler. Jeg fikk nyttige innspill fra forsamlingen på perspektiver knyttet til forsvarsvilje, byrdefordeling i samfunnet, kompetanse og fremtidens heimevern .

Engasjerende debatt

En viktig del av mandatet til Forsvarskommisjonen er å bidra til offentlig debatt om sikkerhets- og forsvarspolitikken. Kommisjonen avholdt sitt tredje åpne debattarrangement i forbindelse med samlingen. Hele forsvarskommisjonen var også til stede.

Debatten ble holdt på Pressens hus og ble ledet av Kate Hansen Bundt, som er generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité. Etter en innledende samtale med Storberget gikk stafettpinnen videre til et panel som besto av politisk redaktør i VG, Hanna Skartveit; politisk redaktør i Klassekampen, Børgulv Braanen; politisk redaktør i DN, Frithjof Jacobsen; Henning Kristoffersen, forsker fra UIO og Geir Flikke, professor UIO.

– Disse debattene er svært verdifulle for meg som medlem i kommisjonen. Å høre hva panelet tenker, og ikke minst spørsmålene fra publikum er en viktig del av arbeidet vårt, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde, etter at debatten var ferdig.

Leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget og Generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt.