Møtte dansk analysegruppe

Torsdag 5. mai møtte Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen en analysegruppe nedsatt av den danske regjeringen for å analyse av det danske riksfellesskapets utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjon frem mot 2035.

Lederen for Regjeringens sikkerhetspolitiske analysegruppe, ambassadør Michael Zilmer-Johns, og hans delegasjon ankom torsdag 5. mai Forsvarskommisjonens lokaler i Tollbugata 10 i Oslo, for å dele sine tanker og erfaringer fra arbeidet med analysen med de to norske kommisjonene.

Analysegruppen består av syv embedsmenn fra fem departementer, representanter fra det danske forsvaret og to representanter for Færøyene og Grønland. Gruppen ble nedsatt i 2020 og skal innen høsten2022 levere sin analyse.

Danmarks ambassadør til Norge, Louise Bang Jespersen, deltok også på møtet.

– Å møte Michael og hans gruppe er veldig verdifullt for vårt arbeid og gir oss viktig innsikt i andre nordiske og allierte lands tanker om fremtiden. Selv om vi er to forskjellige land og det er en del som skiller oss, ligger vi geografisk nært hverandre og må ta hensyn til mye av det samme, sa forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, etter møtet. 

Både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen innledet med å fortelle litt om sitt oppdrag og mandat, før Zilmer-Johns redegjorde for analysegruppens arbeid. Deretter ble det åpnet for diskusjon. Viktige problemstillinger var konsekvensene av stormaktsrivaliseringen og den hurtige teknologiske utviklingen, og hvordan dette vil endre fremtidens krigføring. Muligheter og utfordringer for Europa når USAs oppmerksomhet dreies mot Kina, Russland som vedvarende utfordring for nordisk og europeisk sikkerhet og konsekvenser av klimaendringene ble også drøftet. Det var enighet om å opprettholde kontakt og utveksle vurderinger etterhvert som arbeidene i analysegruppen og de norske kommisjonene skred frem.

Fra norsk side deltok:

Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen

Kristin Ven Bruusgaard, nestleder for Forsvarskommisjonen

Rolf Tamnes, medlem av forsvarskommisjonen

Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen

Nina Borgen, leder for Forsvarskommisjonens sekretariat

Øivind Ytrestøyl Foldal , leder for Totalberedskapskommisjonens sekretariat.