Norske Reserveoffiserers Forbund

Tanker rundt økt bruk av reservister i fremtidens forsvar

Vedlegg:

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/05/Reservister-til-Forsvarskommisjonen.pdf

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/05/Reservister-kapital-for-nasjonal-beredskap-og-sikkerhet.pdf

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/12/Reservister-til-Forsvarskommisjonen-desember-2022-NRFO-innspill.pdf