Sikkerhetspolitisk dypdykk

Den norske Atlanterhavskomité og Nobels Fredssenter, arrangerte mandag 25.april «Sikkerhetspolitisk dypdykk». Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, hadde en samtale med Christian Borch rundt en rekke problemstillinger som er relevant for kommisjonens arbeid.

Hva skal til for å ivareta Norges sikkerhet når trusselbildet rundt oss er i stadig endring? Hvordan vil Russlands invasjon av Ukraina, teknologiutviklingen og hvordan vil klimaendringene påvirke forsvaret av Norge?» Dette var noen av problemstillingene som ble diskutert.

Storberget snakket også om kommisjonens sammensetning, arbeidsmetode og oppdrag. Han understreket  at en viktig del av oppdraget er å legge til rette forsvarsdebatt i offentligheten. Han oppfordret alle interesserte til å komme med innspill til kommisjonens arbeid.

Samtalen berørte temaer som potensialet som ligger i et mulig finsk/svensk medlemskap i NATO, utfordringer med klimautviklingen forsvarsvilje og forsvarsevne, behovet for realisme i kommisjonens anbefalinger og hvordan man skal kunne utfordre etablerte sannheter i dette arbeidet.

Borch spurte avslutningsvis om det er noen som har overrasket Storberget så langt i arbeidet. Han peker da på krigen i Ukrainas konvensjonelle karakter, russisk manglende etterretning og logistikk. 

– Kampen om territorium er viktig, men ikke avgjørende» sier Storberget, det blir tydelig når Ukrainas president kan kommunisere fritt på sosiale medier, og ha tydelig dialog ut av et land i krig. 

Opptak av møtet kan du se her: