Forsvarskommisjonen besøkte Innlandet

Forsvarskommisjonen gjennomførte 9-12. mai  sin andre reise. Denne gangen gikk turen fra Oslo til Innlandet, med besøk hos flere sentrale aktører. Kommisjonen gjennomførte også sitt første møte sammen med Totalberedskapskommisjonen.

En vesentlig del av aktiviteten til Forsvarskommisjonen er knyttet til møter og reiser hvor kommisjonens medlemmer får møte fagfolk og eksperter på en rekke områder. Denne ukens reise startet i Nydalen hvor kommisjonen møtte Justisdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Viktige problemstillinger som ble berørt var sammenhengen mellom stats- og samfunnssikkerhet og hvordan vi skal håndtere sammensatte trusler. Dagen etter besøkte kommisjonen Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller der større forståelse for den teknologiske utviklingen, balansen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi og muligheter innen innovasjon og industrisamarbeid. 

Tirsdag kveld inviterte kommisjonsleder og statsforvalter, Knut Storberget, hele kommisjonen hjem til seg på Elverum til en middag i regi av Statsforvalteren.

De tre ordførerne Lillian Skjærvik, Elverum, Ole Erik Hørstad, Åmot og May-Liss Sæterdalen fra Våler kommune var også invitert for å fortelle litt om forholdet mellom Forsvaret og samfunnet i sine kommuner. 

– Da programmet var lagt og det var klart at vi skulle bo på Elverum var det utrolig hyggelig å invitere kommisjonen på en middag hjemme hos meg selv. Jeg fikk også anledning til å vise kommisjonen Gaarder gård, hvor kongefamilien hvilte under den dramatiske flukten 9. april 1940, sier Storberget.

Tett program

Onsdag tilbrakte kommisjonen med sjef Heimevernet på Terningmoen, før de besøkte Hæren og Forsvarets spesialkommando på Rena. Viktige problemstillinger som ble drøftet var dagens status, utfordringer og muligheter i et 10-20 års perspektiv. Betydningen av kompetanse, samvirke og integrasjon med ulike deler av Forsvaret og med allierte, samt mulighetene i videreutviklingen av det nordiske forsvarssamarbeidet ble drøftet. 

Forsvarskommisjonen på besøk hos Hæren på Rena, sjef Hæren Generalmajor Lars Lervik var vertskap. Foto: Torbjørn Kjosvold

På reisens siste dag var turen kommet til Cyberforsvarets base på Jørstadmoen ved Lillehammer som var vertskap for det første felles møte med Totalberedskapskommisjonen. På Jørstadmoen ble fremtidens totalforsvar, sivil-militært samvirke og hvordan Norge bedre kan møte digitale trusler diskutert.

– Denne dagen var spesielt viktig for oss ettersom begge kommisjoner har fått i oppdrag å se nærmere på sikkerhet og beredskap i Norge i fremtiden. I vårt mandat skal vi i utgangspunktet se på veivalg og prioriteringer for Norge på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området, mens Totalberedskapskommisjonen skal se på hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Dette henger tett sammen og det er derfor en selvfølge at vi kommuniserer godt og samarbeider der vi kan, sier Storberget. 

Avsluttet med ny debatt

Forsvarskommisjonen har som del av sitt mandat å bidra til og skape offentlig debatt rundt sitt arbeid og inviterte derfor til en ny debatt, sammen med Totalberedskapskommisjonen, på biblioteket i Lillehammer. Under debatten ble fremtidens totalforsvar diskutert og publikum fikk anledning til å stille spørsmål. – Disse debattene er viktige for meg og kommisjonen. Vi får anledning til å høre andre stemmer diskutere problemstillinger vi står ovenfor. At debattene er åpne for alle som er interessert og legger opp til at de som ønsker kan stille spørsmål og ikke minst møte oss i kommisjonen er åpenhet i praksis. Jeg får mange hyggelige tilbakemeldinger på nettopp dette, sier Storberget.

Forsvarskommisjonen og Totalforsvarskommisjonen i felles folkemøte på Lillehammer 12. mai 2022. Foto: Torbjørn Kjosvold