Møtte forsvarsministeren

Knut Storberget møtte onsdag 25.mai forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Oppdatering på arbeidet i forsvarskommisjonen så langt og konsekvensene av et mulig svensk og finsk NATO-medlemskap for sikkerhet i Norden var tema.

Dette var Storbergets første møte med ny forsvarsminister etter at Gram tiltrådte. 

– Å møte statsråden og rapportere om status i arbeidet og ikke minst diskutere hva et fremtidig svensk-finsk NATO-medlemskap vil bety for kommisjonens arbeid er viktig, sier Storberget.

Forsvarskommisjonen hadde kort tid etter at Russland angrep Ukraina, et ekstraordinært møte for å blant annet diskutere hvordan de spre endringene i Europa påvirker arbeidet.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottok lederen i Forsvarskommisjonen Knut Storberget på sitt kontor i Forsvarsdepartementet. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

– Vi har et bredt mandat og ble kort tid etter krigsutbruddet enige om at oppdraget vårt står seg godt. Mange av de utviklingstrekkene vi ser er blitt forsterket og flere endringer skjer nå samtidig og i et raskere tempo. Det gjør oppgaven mer krevende, men også mer relevant, forteller Storberget. Han understreket at muligheter og utfordringer i Norden blir en kjerneoppgave og at forsvarskommisjonen har til hensikt å avlevere rapporten innen tidsfristen 3 mai. 

– Muligheter og utfordringer

Store deler av møtet gikk med til å diskutere svensk-finsk NATO-søknad og hvordan dette påvirker Norge og det norske Forsvaret. Forsvarskommisjonens leder fikk også fortalt om det tette og gode samarbeidet med Totalberedskapskommisjonen og om det debattmøtene som Forsvarskommisjonen har gjennomført for å bidra til det offentlige ordskiftet om sikkerhets- og forsvarspolitikken.

– Sverige og Finland i NATO vil åpne mange muligheter for Norge og potensialet for et enda tettere samarbeid vil stå helt sentralt i Forsvarskommisjonens videre arbeid. Vi skal belyse alle deler av dette og se på mulighetene, men også utfordringene dette fører med seg, sier Storberget.

Både statsråden og lederen av Forsvarskommisjonen var enige etter møtet om at arbeidet i kommisjonen er på en god kurs og at det naturlig at forsvarskommisjonen drøfter konsekvensene av svensk-finsk medlemskap på et overordnet nivå.