Besøkte Sjøforsvaret i Bergen

På sin tredje reise besøkte Forsvarskommisjonen denne uken Bergen. I løpet av tre intensive dager har kommisjonen møtt Sjøforsvaret, Marinejegerkommandoen og representanter for maritim sektor.

Første dag på samlingen gikk med til å fordype seg i planverk, både nasjonalt og alliert. Kommisjonen fikk også en orientering om NATO sin utvikling mot 2040 av Stian Jensen, stabssjef for NATOs generalsekretær.

– Å få planverket forklart og se hvordan våre egne planer er laget, er viktig når vi skal mene noe om forsvaret av Norge i fremtiden, sier leder for Forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

Kommisjonen besøkte også Marinejegerkommandoen og fikk en orientering om avdelingen og deres tanker om fremtiden. Tidligere har kommisjonen også besøkt Forsvarets spesialkommando på Rena. 

– Møtene med soldatene og folkene som jobber i Forsvaret er verdifullt og gir oss muligheten til å stille spørsmål dirkete til første linje. Sammen med orienteringer og foredrag fra sjefer, forskere, representanter for andre allierte, næringsliv og akademia gir dette god innsikt og forståelse for situasjonen og utfordringene vi skal belyse i arbeidet vårt, sier Storberget

Maritim dag

Dag to av besøket var viet maritime og kystnære interesser og hvilke sikkerhetsutfordringer som er knyttet til disse. 

Et panel bestående av kommisjonsmedlem og direktør i Norges Rederiforbund, Audun Halvorsen, forsker på Sjøkrigsskolen, Ingrid Handeland, Geir Westgaard fra Equinor og professor Gunnar Eskeland fra Norges Handelshøyskole presenterte forskjellige perspektiver knyttet til hvilke maritime og kystnære interesser Norge skal forsvare i et 10-20 års perspektiv.

– Å få disse korte innledningene fra dyktige fagfolk og så få muligheten til å bryne oss på disse i et panel umiddelbart etterpå, er en måte vi i kommisjonen kan lære mye på kort tid og få viktige svar på spørsmål umiddelbart. Det opplever jeg at alle i kommisjonen setter pris på, sier Storberget.

De to forskerne, Ståle Ulriksen og Åse Gilje Østensen, fra Sjøkrigsskolen holdt også innlegg for kommisjonen.

Dagen på marinebasen Haakonsvern ble avsluttet med brief fra sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen og hans stab. Status på dagens sjøforsvar, erfaringer og tanker om fremtiden sto på agendaen.

Forsvarskommisjonen på marinebasen Haakonsvern.

Femte debattmøte

Forsvarskommisjonen arrangerte også sitt femte åpne debattmøte i Sjømilitært Samfunds lokaler på Gravdal. Debatten handlet om konsekvenser av mulig svensk-finsk NATO-medlemskap for Norge. Debatten ble ledet av journalist i TV2 Nyhetene, Bent Skjærstad. 

– Innledningen til Bent Skjærstad, med bilder og film fra hans turer til Ukraina var tankevekkende. Å høre hans beretninger og se bildene fra bakken i Ukraina når krigen brøt ut, ga et alvorlig bakteppe for debatten vår. Og minnet alle som deltok og hørte på om hva som er grunnen til at Sverige og Finland nå har søkt om medlemskap i NATO, sier Storberget.

Debattpanlet besto av sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, universitetslektor ved Försvarshögskolan, Tomas Ries, hovedlærer ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen og fregattsjef, kommandørkaptein Iris Fivelstad.Siste dag av besøket ble brukt til å diskutere viktige veivelag og prioriteringer og startet diskusjonen om de første kapitlene i rapporten.

Forsvarskommisjonen arrangerte også sitt femte åpne debattmøte i Sjømilitært Samfunds lokaler på Gravdal.