Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet

Vedlagt ligger uttalelse fra Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet om at Finnmark også må forsvares i det marine domenet.

220331-Vest-Finnmark-Radet-og-Ost-Finnmarkradet-Uttalelse-Finnmark-ma-ogsa-forsvares-i-det-marine-domenet.pdf