Vest-Finnmark Rådet

Se vedlagte uttalelse fra Vest-Finnmark Rådet angående etableringen av hærens nye manøverbataljon, som rådet mener må etableres i tilknytning til Finnmark Landforsvar.

220601-Vest-Finnmark-Radet-Uttalelse-Haerens-nye-manoverbataljon-ma-etableres-i-Finnmark.pdf