Forsvarskommisjonen møtte generalsekretæren i NATO

Mandag 15. august gjennomførte forsvarskommisjonen et møte med Jens Stoltenberg, generalsekretæren i NATO.

Stoltenberg holdt et innlegg for kommisjonen og satte av god tid til etterfølgende diskusjon. Møtet var kommisjonens første etter sommerferien og er en viktig opptakt til høstens videre arbeid og kommende reiser.

Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, var godt fornøyd med møtet.

– Dette var viktig og nyttig. Vi er glade for at vi fikk på plass dette møtet og at Stoltenberg satte av god tid med oss. Det er viktig for kommisjonen å forstå NATO og alliansens utvikling, utfordringer og betydning for norsk sikkerhet. Da er vi privilegerte som kan ha en åpen og grundig samtale med Stoltenberg, en av de mest sentrale aktørene for regional og global sikkerhet, sier Storberget

Foto: Sigrid Vormeland/Forsvaret
Stoltenberg holdt et innlegg for kommisjonen og satte av god tid til etterfølgende diskusjon. Foto: Sigrid Vormeland/Forsvaret

Storberget vektla at kommisjonen er opptatt av mange spørsmål knyttet til NATO og alliansens utvikling.

– NATOs regjeringssjefer vedtok et nytt strategisk konsept på toppmøtet i Madrid som etablerer et veikart for alliansens prioriteringer og utvikling de neste årene. Konseptet er viktig fordi det peker mot samme tidshorisont som vårt oppdrag, sier Storberget.

– Vårt anliggende blir å se hvilke konsekvenser NATOs utvikling har for Norge, hvordan vi fra norsk side kan forsøke å påvirke den og innretningen av Forsvaret. NATO er inne i en formidabel omdreining og styrking som skal styrke sikkerheten i Europa. Det fører også med seg en rekke klare forventninger til Norge og norsk vilje til å investere i sikkerhet og forsvar. Vi fikk med oss mange refleksjoner fra dagens møte som vi vi skal diskutere nærmere på kommisjonens reiser i Norge, Europa og USA i høst.

Møtet var kommisjonens første etter sommerferien og er en viktig opptakt til høstens videre arbeid og kommende reiser. Foto: Sigrid Vormeland/Forsvaret