Besøkte NOF og NTL

Medlem av Forsvarskommisjonen, Egil André Aas, deltok på konferanse for de hovedtillitsvalgte i Norges offisers- og spesialistforbund og Norsk Tjenestemannslag på Gardermoen.

Etter en innledning hvor Aas fortalte om Forsvarskommisjonen, oppdraget og status i arbeidet så langt ble det åpnet spørsmål fra salen.

– Jeg er glad for å se og høre engasjementet til de tillitsvalgte. Dette er en viktig gjeng som kjenner Forsvaret godt og har alle forutsetninger for å komme med innspill til oss, sier kommisjonsmedlem, Egil André Aas.

Medlem av Forsvarskommisjonen, Egil André Aas, deltok på konferanse for de hovedtillitsvalgte i Norges offisers- og spesialistforbund og Norsk Tjenestemannslag på Gardermoen.

Engasjementet var stort da det ble åpnet for spørsmål fra de hovedtillitsvalgte.

– Jeg tror jeg kunne stått der hele dagen og hørt på innspill og diskutert med de tillitsvalgte. Mange gode poenger ble løftet og jeg tar med meg flere viktige momenter tilbake inn i arbeidet vårt, avslutter Aas.