Forsvarskommisjonen besøkte Trøndelag

29-31 august gjennomførte forsvarskommisjonen et innholdsrikt besøk til Trøndelag. Hovedtema for samlingen var teknologi, industri og forsvar.

Reisens første mål var Luftkrigsskolen på Kuhaugen i Trondheim. Etter en kort innledning fra skolesjef Marianne Døhl, fikk kommisjonen orienteringer fra direktøren i Forsvarsmateriell, Gro Jære og avdelingsdirektør Odin Standal fra investeringsavdelingen i Forsvarsdepartementet.

– Det er viktig for oss å forstå prosessene i anskaffelser av forsvarsmateriell. Dette er ofte store komplekse prosjekter, som tar lang tid og de er ofte veldig kostbare, sier leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

I samme sesjon deltok også administrerende direktør ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Kenneth Ruud, og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, Torbjørn Svensgaard. Kommisjonen drøftet hvordan materiell utvikles og anskaffes i forsvarssektoren, og tiltak som kan øke tempo, redusere kostnader og ivareta bærekraftshensyn.

29-31 august gjennomførte forsvarskommisjonen et innholdsrikt besøk til Trøndelag. Hovedtema for samlingen var teknologi, industri og forsvar. Foto: Jan Terje Hellemsbakken/Forsvaret

Andre del av dagen var viet muligheter og utfordringer knyttet den teknologiske utviklingen. Fra industrien var Nammo, Kongsberg Defence & Aerospace og Thales representert. I tillegg var forsker Lars Peder Haga, fra Luftkrigsskolen ogTor Arne Johansen , forsker ved senter for autonome marine operasjoner og systemer ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, tilstede.

– Å få flere av de største industriaktørene og representanter fra akademia til å hjelpe oss med å forstå hvilke muligheter som ligger i teknologien i fremtiden, men også forstå hvilke utfordringer dette kan by på for et land som Norge, var nyttig. Dersom vi skal klare å gjøre oss gjeldende og tilpasse Forsvaret til den rivende utviklingen må vi prioritere hardere og utnytte den kompetansen som finnes på sivil side på en mer systematisk måte, sier Storberget.

Norsk romvirksomhet
Reisens andre dag ble tilbrakt i sin helhet på Luftforsvarets flystasjon på Ørlandet hvor kommisjonen brukte dagen på å bli bedre kjent med norsk romvirksomhet og fikk en god diskusjon om norsk luftmakt, behovet for alliert støtte og mulighetene som ligger i det nordiske forsvarssamarbeidet på luftsiden. Bærekraftig og god forvaltning av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg ved Forsvarsbygg sto også på programmet denne dagen.

Vår avhengighet av rombaserte tjenester øker både for sivile og militære formål. Satellittbasert kommunikasjon og romovervåkning på ny måter skaper nye muligheter, men også sårbarheter. Norge har i kraft av vår beliggenhet, verdensledende kompetanse og besittelse av strategisk viktig infrastruktur noen komparative fortrinn som vi må utnytte nå som rammebetingelsene i rommet endres som følge av stormaktsrivaliseringen, sier Storberget.

Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland og flere av hans sjefer hadde etter lunsj, en lengre sesjon med en rekke temaer og problemstillinger knyttet til luftmakt.

– Etter å ha møtt soldater fra blant annet baseforsvarsavdelingene og luftvern tidligere på dagen og fått høre deres erfaringer og perspektiver, var det veldig fint å møte de som har ansvaret senere på dagen. Utfordringer knyttet til for eksempel luftvern er noe som går igjen når vi besøker Forsvaret, sier Storberget

Avsluttet med besøk i fjellanlegg
Siste dag på reisen ble benyttet til å se på fasiliteter knyttet til forhåndslagring av amerikansk materiell på Frigård utenfor Stjørdal og få bedre innsikt i hvordan alliert mottak fungerer i praksis.

– Å se fasilitetene og møte menneskene som jobber med å sørge for at utstyret som står lagret er i god stand var nyttig. Vi hadde også gode diskusjoner alliert forsterkning, hvilke rolle Heimevernet spiller i mottak av allierte og ikke minst logistikken som kreves for å få dette til, sier Storberget.

Avsluttet med besøk i fjellanlegg. Foto: Philip Matlary, Forsvarskommisjonen

Både Heimevernet, Forsvarets logistikkavdeling, Forsvarets operative hovedkvarter deltok i programmet på reisens siste dag.

Deltok i debatt
Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, deltok i en debatt på Litteraturhuset i Trondheim. Debatten var i regi av Adresseavisen og det var mange som møtte for å høre på og stille spørsmål. Temaene som ble debattert var blant annet Russlands angrep på Ukraina, Kinas aggresjon i Sør-Kina havet og frykten for atomkrig.

– Det var veldig fint å bli invitert av Adresseavisen og se at så mange kom for å lytte. Alle spørsmålene etterpå og menneskene som kommer bort til meg og de andre fra kommisjonen i etterkant viser at det er stort engasjement i befolkningen, sier Storberget.
Debatten ble spilt inn som podkast og kan høres her:

Adresseavisen: Russland. Kina. Atomfrykt. Hva må Norge gjøre?