Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Innspill til Forsvarskommisjonen

Kort oppsummert dekker NVIOs innspill;
– Overførbarhet og gjenbruk av kompetanse fra internasjonale operasjoner
– Bygging av forsvarsvilje
– Søke råd i teknologimiljøet
– Sektorprinsippet kan ikke være bærende når man skal bygge situasjonsforståelse rundt og kriselede i forhold til sammensatte trusler

37-2022-Innspill-til-FKOM.pdf