Det frivillige Skyttervesen

Det frivillige Skyttervesen (DFS) sin rolle i forsvaret av landet vårt.

Kort oppsummert dekker innspillet:
– DFS sin rolle i totalforsvaret og beredskap
– Våpenopplæring og øving i praktiske skyteferdigheter
– Bygge og vedlikeholde sivile skytebaner, som også Forsvaret og spesielt Heimevernet (HV) bruker til øving og trening.
– Verdien av frivillighetsinnsatsen for å bygge forsvarsvilje og forsvarsevne i hele landet vårt
– Det gode og tette samarbeidet med HV er avgjørende for at HV-soldatene får gjennomført sin tjeneste på en effektiv og god måte

426-2022-Det-frivillige-Skyttervesen-sin-rolle-i-totalforsvaret.pdf