Norges Forsvarsforening

Vedlagt følger Norges Forsvarsforenings (NFF) innspill til arbeidet i Forsvarskommisjonen.
Knut H Hamre
Generalsekretær

20221017-NFFs-innspill-til-Forsvarskommisjonen.pdf