Forsvarskommisjonens besøk i USA

Forsvarskommisjonen besøkte USA 10-15. oktober. Hovedformålet med besøket var å møte amerikanske myndigheter i Washington DC for å diskutere den globale og bilaterale sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjonen og utviklingen.

Kommisjonen hadde møter med utenriksdepartementet, Pentagon, Det hvite hus og Kongressen. Kommisjonen møtte også flere tankesmier for å diskutere aktuelle globale utviklingstrekk. Blant sakene som ble diskutert var krigen i Ukraina, transatlantisk sikkerhet og samarbeidet i NATO, utviklingen i Russland og Kina, USAs sikkerhets- og forsvarspolitiske utvikling og strategi, teknologisk utvikling herunder hybride trusler, cyber og space, samt andre aktuelle globale og nasjonale utviklingstrekk.

I Washington møtte kommisjonen også representanter for det norsk-amerikanske bilaterale forsvarssamarbeidet. Forsvarskommisjonen besøkte også Norfolk Naval Station for samtaler med Allied Command Transformation (ACT). ACT er NATOs eneste hovedkvarter på amerikansk jord, og har ansvar for utvikling av NATOs militære struktur og evner slik at disse forblir relevante og troverdige i fremtiden.

I Norfolk møtte Kommisjonen også representanter for USAs 2. flåte, som har ansvaret for forsvaret av USAs østkyst og Nord-Atlanteren, inklusive Norge. Kommisjonen fikk en omvisning på hangarskipet Harry S Truman under oppholdet i Norfolk.

Kommisjonen ønskes velkommen ombord på Harry S Truman.

Knut Storberget, forsvarskommisjonens leder, sier følgende etter reisen:

Denne reisen var viktig for forsvarskommisjonen. De sikkerhets- og forsvarspolitiske bånd mellom USA og Norge har i årtier vært avgjørende for norsk sikkerhet og forsvaret av Norge. Det var derfor svært viktig at kommisjonen reiste til USA for å forstå mer av landets innenriks- og utenrikspolitiske forhold, samt høre om amerikanske perspektiv og prioriteringer i årene fremover.