Kommisjonsleder besøkte Stockholm

Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, besøkte Stockholm 17-19. oktober.

Tema var nordisk sikkerhet og potensialet for forsterket forsvars- og beredskapssamarbeid mellom de nordiske land når Sverige og Finland forhåpentligvis blir NATO medlemmer. Det ble gjennomført møter i Riksdagen, med Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, den svenske Forsvarsstaben og Myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap, og dialog med forskningsmiljøer. Besøket fant sted samme uke som den nye svenske regjeringen ledet av Ulf Kristersson ble presentert.

På besøk i det svenske forsvarsdepartementet. Fra venstre: Filippa Chanteraeu, gruppchef, Espen Rasmussen, kommisjonsmedlem og kommandørkaptein, Victoria Hjort, Emnesråd, Knut Storberget, leder av forsvarskommisjonen, Nina Borgen, leder av sekretariatet og Bjørn Stai, Norges forsvarsattaché til Sverige.

Den nye svenske regjeringen har satt seg ambisiøse målsettinger i den krevende sikkerhetssituasjonen som nå preger Europa. Sverige skal nå sin forpliktelse om forsvarsbevilgninger på 2 prosent av BNP så snart som mulig, men senest i 2026. Et viktig samtaletema under Storbergets besøk var hvordan bygge motstandsdyktighet og sikre en bedre utnyttelse av sivile og militære ressurser i møtet med sammensatte trusler. 

Knut Storberget snakker med Peter Hultquist, tidligere forsvarsminister og medlem av Socialdemokraterna.

Jeg synes de grep som den svenske regjeringen nå tar for å styrke både sivil og militær forsvarsevne er spennende. De tenker nytt om sin nasjonale sikkerhetsarkitektur ved å lage en ny sikkerhetsstrategi, etablere et nasjonalt sikkerhetsråd med en nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Knut Storberget, Leder i Forsvarskommisjonen.
Møte med Utrikes- og Forsvarsutskottet i den svenske Riksdagen.