Innspill fra Forsvarsmateriell

Utvikling av evnen til å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell.

Vedlegg 1: Om Forsvarsmateriell

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/2022-08-26-Innspill-til-Forsvarskommisjonen-om-Forsvarsmateriell.pdf

Vedlegg 2: Innspill til Forsvarskommisjonen – Utvikling av materiell

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/2022-08-26-Innspill-til-Forsvarskommisjonen-utvikling-av-materiell-.pdf