Innspill fra Heimevernet

Dette dokumentet beskriver mulig utvikling av Heimevernet i et 10 – 30 års perspektiv.

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/2022-09-14-Heimevernet-sitt-innspill-til-Forsvarskommisjonen.pdf