Innspill fra Norsk Romsenter

Innspill til Forsvarskommisjonen med romfaglige perspektiver på sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer og muligheter.

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/Forsvarskommisjonen_13092022133806-Romsenteret.pdf