Personell og kompetanse i Forsvaret og styring av sektoren på dagsorden

Mandag 24. oktober var Forsvarskommisjonen igjen samlet for å drøftepersonell og kompetanse i Forsvaret og styring i forsvarssektoren. Betydelig deler av samlingen var satt av til å jobbe med tekstutkast til rapporten.

Så langt i arbeidet har kommisjonen brukt det meste av tiden, når den har vært samlet, til å samle innsikt og møte folk i Forsvaret og hos andre aktuelle aktører i inn- og utland.

– På mange måter markerer denne samlingen et taktskifte i arbeidet vårt. Vi bruker mer og mer tid på arbeid med tekstutkast for hver samling nå. Det er naturlig og følger planen vi har lagt for arbeidet vårt, sier kommisjonsleder, Knut Storberget.

– Det er en stund til mai 2023, men det er et stort og omfattende arbeid så vi trenger all den tiden vi har til disposisjon. Kommisjonen samles 1-2 ganger i måneden og vi må derfor være effektive når vi møtes. Samtidig har vi et sekretariat som benytter tiden godt mellom samlingene, gir oss materiale å jobbe med og sørger for at vi har fremdrift, sier Storberget.


Nyttige paneler

Mandag 24. oktober fikk kommisjonen møte flere bredt sammensatte panel, som bidro til å belyse situasjonen på personell- og kompetansefeltet i Forsvaret i dag og utfordringer og muligheter i fremtiden.

I det første panelet satt avdelingsdirektør Stefan Johannessen fra Forsvarsdepartementet, viseadmiral Elisabeth Natvig, sjef for Forsvarsstaben, forsker Kari Røen Strand, fra Forsvarets forskningsinstitutt, leder av Befalets fellesorganisasjon, Jens Jahren og Gunn Elisabeth Håbjørg, tidligere sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter, og nå seksjonsleder strategi, kultur og ledelse i Advansia,

I dagens andre panel satt Kjersti Klæboe, ekspedisjonssjef Forsvarsdepartementet, Berit Svendsen, leder av Svendsen-utvalget, Sofia Karin Maleka, Landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, professor Dag Henriksen, Forskningsleder ved Luftkrigsskolen. Natvig, Røen Strand og Jahren deltok også i dette panelet.

Tirsdag 25. oktober var det klart for to nye paneler som skulle belyse drivere i forsvarsutviklingen og styring, organisering og samhandling i sektoren. Det første panelet besto av Frithjof Søgaard, direktør for strategisk utvikling i Forsvarsdepartementet, Kjersti Klæboe, ekspedisjonssjef Forsvarsdepartementet og Kjell Inge Bjerga, direktør ved Institutt for forsvarsstudier.

Dagens siste panel besto av Frede Hermansen, departementsråd i Forsvarsdepartementet, Hege Sjo, ekspedisjonssjef Forsvarsdepartementet og Elisabeth Natvig, viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben

– Det er svært viktig for oss å høre hvordan sentrale personer i Forsvarsdepartementet og Forsvaret beskriver status i dag og hvilke muligheter og utfordringer de tegner opp på kort og lengre sikt. Styringen av sektoren og samspillet mellom etatene og departementet er noe av det vi må se på i vårt arbeid, avslutter Storberget.