Innspill fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

En dramatisk endret sikkerhetssituasjon krever styrket nasjonal beredskap og operativ evne.

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/20220812-Innspill-til-Forsvasrskommisjonen.pdf