Innspill fra Hæren

Hærens viktigste redskap er den norske soldaten. Våre soldater er selvstendige, initiativrike og robuste. Bred rekruttering av soldater til Hæren bidrar til Forsvarets og Hærens legitimitet og knytningen mellom Forsvaret og den norske befolkningen.

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/HAEREN-na-og-i-fremtiden_UGRADERT.pdf