Innspill fra sjefen for Luftforsvaret til Forsvarskommisjonen 2022

Sjef Luftforsvarets overordnede og fremste prioritet er å få det vi har til å virke, spesielt F-35, P-8 og luftvern. Disse systemene skal være med oss de neste 40 årene, og vil potensielt kunne tilføre hele Forsvaret vesentlig operativ evne, forutsatt nødvendige omprioriteringer.

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/2022-06-20-U-Food-for-thought-paper-versjon-2.0-fra-Luftforsvaret-til-Forsvarskommisjonen-2022-etter-innspill-ledelsen.pdf