Besøkte hovedkvarter

Forsvarskommisjonen besøkte 8. – 10. november Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Dette var den siste planlagte reisen kommisjonen gjennomfører i forbindelse med innhentingsfasen i arbeidet.

Besøket til Bodø og det operative hovedkvarteret markerer endepunktet på en omfattende reisevirksomhet i både inn- og utland.

– Forsvarskommisjonen har brukt 8 måneder på å bli kjent med Forsvaret, forsvarssektoren, våre nærmeste allierte og helheten i utfordringsbildet for norsk sikkerhet i årene fremover. Å avslutte med ett besøk til hovedkvarteret var både naturlig og svært nyttig, sier kommisjonsleder, Knut Storberget.

Forsvarskommisjonen besøkte 8. – 10. november Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Foto: Maria Selnes/Forsvaret

Kommisjonen brukte to hele dager på Reitan for diskusjoner med Forsvarets operative ledelse og for interne drøftelser om rapporten. Kommisjonen samlet alle styrkesjefene i Forsvaret sammen med FOHs ledelse for diskusjoner om roller, ansvar og myndighet i fred, krise og krig, fellesoperativ evne, vurderinger av gap og sårbarheter og mulige prioriteringer i årene fremover. Kommisjonen brukte også tid på å diskutere totalforsvar med liaisoner fra politiet og DSB og også den allierte dimensjonen med særlig henblikk på utviklingen av nasjonale og allierte planverk for forsvaret av Norge.

– Kommisjonen har kommet dit i arbeidet at vi analyserer og vurderer det vi har hørt og erfart så langt i arbeidet og nærmer oss formulering av mulige anbefalinger. Derfor var det viktig for oss å kunne utfordre Forsvarets operative sjefer på sentrale vurderinger kommisjonen står i, sier Storberget.

Debatt om personell og kompetanse

Forsvarskommisjonen arrangerte også denne gangen en debatt i tilknytning til sin reise. Debatten ble holdt i Luftfartsmuseets lokaler.

Debatten kan du se i sin helhet her: