Institutt for Forsvarsopplysning

Forsvarsbudsjettet for 2023

Forsvarsbudsjettet_IFO.pdf