Troms og finnmark fylkeskommune

I vedlegget fremkommer det at fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt et innspill til forsvarskommisjonen og til totalberedskapskommisjonen.

Vedlegget inneholder vedtakspunktene og saksbehandlingen.

Saken skal også opp i fylkestingets samling fra 12-16. desember 2022. Dersom det kommer endringer eller innspill derfra vil disse ettersendes kommisjonen.

Innspill til Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen vedtak fylkesråd.pdf

Troverdig-styrke.pdf

Demografisk utvikling i Troms og Finnmark.pdf

Samledokument med alle bidragene til saksutredningen.pdf

Tillegg-etter-fylkestinget-Troms-og-Finnmark.pdf