Mange deltok på dialogmøte

Forsvarskommisjonen inviterte tirsdag 6. desember til dialogmøte på Akershus festning. Over 80 personer hadde møtt opp og 32 organisasjoner, kommuner og andre aktører fremførte sine innlegg.

– Denne dagen var en slags finale for oss i det viktige arbeidet med å åpne for innspill og lytte til de som vil bidra i arbeidet vårt. Jeg, og flere med meg i kommisjonen, er svært fornøyde med det vi fikk høre. Vi får mange nyttige perspektiver og lærer noe nytt hver gang vi har åpnet for dialog, sa lederen for forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

Aktørene som ønsket det fikk fem minutter til å fremføre sine innspill til kommisjonen fra talerstolen i Fanehallen. Og alle aktørene som ikke allerede har levert innspill skriftlig ble oppfordret til å gjøre dette før fristen går ut 16. desember.

– Nå skal vi ta med oss alt vi har fått av innspill på dette møtet og alle de andre skriftlige innspillene vi har mottatt undervegs og bruke dette i det videre arbeidet med rapporten, sa Storberget.

Liste over deltakere: Dialogmøte Forsvarskommisjonen.pdf

Se bilder fra dagen her:

Gjermund Løyning fra NHO
Kommisjonens leder i dialog med flere av de fremmøtte
Kaja Hilleren fra Sosialistisk ungdom
Dagens yngste deltaker, Kristian Daljord, fra Tromsøungdomsråd i samtale med Knut Storberget.
Kristina Torbergsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune .
Arne Bucholdt Espedal representerte kommunene på nord-Jæren og hadde på uniform i anledning Heimevernets uniform på jobben-dag.
Kommisjonsmedlem Benedicte Røvik bare også uniform i anledning uniform på jobben-dagen.
Kommisjonsmedlem Amy Brox Webber i samtale med en a de fremmøtte.
Knut Storberget avsluttet dagen med å takke alle de fremmøtte.
Torbjør Bongo fra Norges offisers- og spesialistforbund.
Håvard Clementz fra unge Høyre.
Kommisjonens medlemmer var svært fornøyde med innleggene og noterte flittig.