Distriktsrådet HV-08

Innspill fra Distriktsrådet HV-08 til Forsvarskommisjonens arbeid

Mvh
Wenche Meinich-Bache
Distriktsrådsleder

Innspill-Forsvarskommisjonen.pdf