Høgskolen i Innlandet

Sivilt- militært kompetansesamarbeid mellom Forsvaret og Høgskolen har også i vårt Innland bidratt til å øke attraktiviteten for bosetting av Forsvarsfamilier, utdanningstilbud for medflyttere og en bedre kobling av samarbeidet mellom Forsvaret, næringslivet og lokalsamfunnet.

Til-Forsvarskommisjonen-fra-Hogskolen-i-Innlandet.pdf