Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Vedlagt følger innspill fra Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

IKFFs-innspill-Forsvarskommisjonen-.pdf