NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Vedlagt følger NITOs skriftlige innspill til Forsvarskommisjonen

NITOs-innspill-til-Forsvarskommisjonen.pdf