Terningen Arena

Innspillet er fra Terningen Arena.


Et bredt OPS samarbeid kan bidra til å realisere Forvarets og samfunnets endrede behov raskt og kostnadseffektivt. Med den store aktiviteten som allerede er på Terningen arena vil også et tettere samarbeid bidra til å skape et tryggere samfunn ved å hviske ut skillene mellom det sivile og militære.

161222-PDF-Innspill-til-Forsvarskommisjonen.pdf