Tranduminstituttet AS

Vedlagt følger innspill fra Tranduminstituttet til Forsvarskommisjonens videre arbeid.

Vennlig hilsen

Petter Aunaas
Daglig leder
Tranduminstituttet AS

FK-innspill-fra-Tranduminstituttet.pdf