Våler kommune

Vedlagt følger innspill fra Våler kommune.

InnspillValerkommune.pdf

Haslemoen_info.pdf