Bodø kommune

Vedlagt følger Bodø kommunes innspill til forsvarskommisjonen.

Kjernen i innspillet omhandler viktigheten av tilstedeværelse i nord, styrking av den nordiske dimensjonen og videreutvikling av det sivil-militære samarbeidet.

Innspill-til-forsvarskommisjonen-fra-Bodo-kommune.pdf